หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับความมั่นคงของมนุษย์ : จุดยืนและก้าวต่อไป

พม. จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับความมั่นคงของมนุษย์ : จุดยืนและก้าวต่อไป