หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย