หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

พม. เปิดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค