หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนา เรื่อง "สตรีไทยกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ"

พม. จัดสัมมนา เรื่อง "สตรีไทยกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ"