หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก และโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จัดอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ขอทานชาวกัมพูชา เพื่อป้องกันปัญหาขอทานต่างด้าวในไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก และโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จัดอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ขอทานชาวกัมพูชา เพื่อป้องกันปัญหาขอทานต่างด้าวในไทย