หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เร่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

พม.เร่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ