หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดอบรมหลักสูตรวาทศิลป์เบื้องต้น ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงราย

พม.จัดอบรมหลักสูตรวาทศิลป์เบื้องต้น ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงราย