หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังร้านค้าขายสุราและบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หวังลดการกระทำผิดของเด็ก

พม.เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังร้านค้าขายสุราและบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หวังลดการกระทำผิดของเด็ก