หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดสัมมนา "ครอบครัวเข้มแข็งเป็นพลัง ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ครั้งที่ 1

พม.จัดสัมมนา "ครอบครัวเข้มแข็งเป็นพลัง ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ครั้งที่ 1