หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าปรับปรุงสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศเร่งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้แล้วเสร็จทันใช้ในปีการศึกษาหน้า

พม. เดินหน้าปรับปรุงสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศเร่งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้แล้วเสร็จทันใช้ในปีการศึกษาหน้า