หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเอกชน เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเอกชน เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ