หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดพิธีส่งคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2548

พม.จัดพิธีส่งคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2548