หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาวิชาการผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)

พม. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาวิชาการผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)