หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าทำงานในสถานประกอบการ

พม.ส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าทำงานในสถานประกอบการ