หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคาร "ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ" จังหวัดลำพูน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคาร "ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ" จังหวัดลำพูน