หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ประชุมหารือองค์การเอกชนเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเด็กระดับชาติ

พม.ประชุมหารือองค์การเอกชนเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเด็กระดับชาติ