หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดอบรมค่ายพุทธบุตรและวาทศิลป์ รุ่นที่ 11 ภายใต้แนวคิด "วางความคิด ดำเนินชีวิตตามไทย"

พม. จัดอบรมค่ายพุทธบุตรและวาทศิลป์ รุ่นที่ 11 ภายใต้แนวคิด "วางความคิด ดำเนินชีวิตตามไทย"