หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีวิพากษ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พม. เปิดเวทีวิพากษ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น