หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย จัดการเสวนาเรื่อง " ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาหญิง : จะก้าวไปไหน? จะก้าวอย่างไร? "

พม. ร่วมกับ ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย จัดการเสวนาเรื่อง " ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาหญิง : จะก้าวไปไหน? จะก้าวอย่างไร? "