หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการประชุม ASEAN Plus Three Symposium on Older Persons มุ่งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับอาเซียน

พม.จัดการประชุม ASEAN Plus Three Symposium on Older Persons มุ่งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับอาเซียน