หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติเรื่องสิทธิเด็ก จาก 13 ประเทศ

พม.มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติเรื่องสิทธิเด็ก จาก 13 ประเทศ