หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ เร่งโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของการนิคมสร้างตนเอง

พม.ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ เร่งโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของการนิคมสร้างตนเอง