หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ออกประกาศรับรองมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

พม.ออกประกาศรับรองมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546