หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ลง 8 ชุมชน กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว'48

พม.จัดหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ลง 8 ชุมชน กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว'48