หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ"

พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ"