หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายพุทธบุตรและวาทศิลป์" ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดราชบุรี

พม.มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายพุทธบุตรและวาทศิลป์" ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดราชบุรี