หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดสัมมนาเรื่อง “พลังสตรี สรรค์สร้างชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคม” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2548 ที่จังหวัดนครราชสีมา

พม.จัดสัมมนาเรื่อง “พลังสตรี สรรค์สร้างชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคม” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2548 ที่จังหวัดนครราชสีมา