หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พม.จัดหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร