หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3 ที่ จ.อุดรธานี

พม.จัดสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3 ที่ จ.อุดรธานี