หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานนัดพบงานนักเรียน/นักศึกษา ครั้งที่ 2

พม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานนัดพบงานนักเรียน/นักศึกษา ครั้งที่ 2