หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดรับสตรีและเยาวสตรีทั่วประเทศ เพื่ออบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 240 ชั่วโมง

พม.เปิดรับสตรีและเยาวสตรีทั่วประเทศ เพื่ออบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 240 ชั่วโมง