หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว

พม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว