หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมขยายผลการประชุมเอเปคด้านสตรีปี 2547 ไปสู่การปฏิบัติ

พม.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมขยายผลการประชุมเอเปคด้านสตรีปี 2547 ไปสู่การปฏิบัติ