หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดสัมมนา "การค้ามนุษย์หยุดได้...สื่อมวลชนไทยสนับสนุน" สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ แก้ปัญหาการค้ามนุษย์

พม.จัดสัมมนา "การค้ามนุษย์หยุดได้...สื่อมวลชนไทยสนับสนุน" สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ แก้ปัญหาการค้ามนุษย์