หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พม.จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี