หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวบุคลากร พม. > ข่าวรับสมัครงาน > รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร