หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น ๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒

รองปลัดพม.ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น ๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒