หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผต.พม.ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด POTENTIAL BASED ประเด็นที่ 3 นำแนวคิด/วิธีการ SHARED SERVICE มาปฏิบัติ

ผต.พม.ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด POTENTIAL BASED ประเด็นที่ 3 นำแนวคิด/วิธีการ SHARED SERVICE มาปฏิบัติ