หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ปลัดพม.พร้อมด้วยรองปลัดพม.หารือกับประธานอำนวยการร่วมในการจัดประชุมภาคประชาชนอาเซียน

ปลัดพม.พร้อมด้วยรองปลัดพม.หารือกับประธานอำนวยการร่วมในการจัดประชุมภาคประชาชนอาเซียน