หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. รับข้อมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2562 มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างพลังเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

รมว.พม. รับข้อมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2562 มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างพลังเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง