หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. นำ "วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย" ใช้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พม. นำ "วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย" ใช้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี