หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน"

พม. จัดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน"