หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศ CLMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศ CLMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร