หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ปลัดพม.ประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วาระพิเศษ

ปลัดพม.ประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วาระพิเศษ