หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด 3 ประชุมใหญ่ระดับอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

พม. แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด 3 ประชุมใหญ่ระดับอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562