หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขับเคลื่อน พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มุ่งจับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พม. ขับเคลื่อน พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มุ่งจับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน