หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ปลัดพม.เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2562

ปลัดพม.เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2562

ปลัดพม.เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2562