หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์ "ชุมชนปลอดภัยร่วมต้านภัยสังคม" พร้อมต่อต้านการค้ามนุษย์ มุ่งขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พม. จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์ "ชุมชนปลอดภัยร่วมต้านภัยสังคม" พร้อมต่อต้านการค้ามนุษย์ มุ่งขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี