หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์" พร้อมสานต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พม. จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์" พร้อมสานต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์