หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อสนับสนุนบทบาทครอบครัวในการปรับสมดุลโครงสร้างประชากรและคุณภาพประชากรไทย ในงานสัมมนา "ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย"

ปลัด พม. กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อสนับสนุนบทบาทครอบครัวในการปรับสมดุลโครงสร้างประชากรและคุณภาพประชากรไทย ในงานสัมมนา "ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย"